LOVEWARE

Sinds de komst van deze erotische winkel staat de kloeke Sint-Romboutstoren in Mechelen nog net een tikkeltje rechter. Regelmatig verlenen wij oprichtster Rebecca hand- en spandiensten door drukwerk en online toepassingen te ontwerpen. Dat levert haar meer klanten op en ons meer clicks, nietwaar sloebers?